Ob en Jump

Laatste nieuws Ob en Jump  (januari 2018)

Ob laat ons even over zijn schouders in zijn leven meekijken:

De tijd gaat zo snel en ik stel vast, dat er nog slechts 1 ½ jaar “studie aan het “Theological Seminar Mc.Gilvary”  in Chiangmai voor mij ligt.

Op mijn reis naar mijn einddoel kom ik soms moeilijke situaties tegen, maar het daagt me uit om ervan te leren en het motiveert me tegelijkertijd om stap voor stap verder te gaan. Ik leer er door om God te vertrouwen als “de Goede Herder”.

Tijdens mijn praktijkstage geef ik als jeugdleider in de “First Church van ChiangMai” Bijbelstudies aan een jongensgroep. Soms voer ik persoonlijke gesprekken met hen en bezoek ze ook wel thuis. Het raakt me innerlijk, wanneer ik zie, dat deze jongens God werkelijk leren vertrouwen. Zij zijn de hoop voor de kerk van morgen.

201801 foto 1

Jump betekent “springen” en ze doet haar naam eer aan:

Ik heb de mogelijkheid als praktijkstage in een team van “Payap University” mee te werken bij het houden van Bijbelstudies voor studenten. De meesten van hen hebben een boeddhistische achtergrond.

In één van de reguliere klassen ontmoette ik een jonge studente, die echt interesse aan het christelijk geloof toonde. Omdat ze meer wilde weten, maakte ik enkele persoonlijke afspraken met haar. Nu gaat ze regelmatig met mij mee naar de “First Church van ChiangMai”.

Bij dit alles staat mijn studie uiteraard bovenaan. Ik ben van natuur een “Spring in het Veld”, maar ik leer steeds beter om prioriteiten te stellen. Soms ben ik overweldigd, wanneer ik me realiseer dat je God kunt vertrouwen in het alledaagse leven. Wanneer b.v. de termijnen van studieopdrachten op de faculteit en stageopdracht in het studentenwerk elkaar haast overlappen, ontdek ik dat de naam van GOD – IMMANUEL (God met ons) me rustig maken.

Ob en Jump danken iedereen, die hen financieel begeleiden om deze studie mogelijk te maken.

Beide hebben het eerste deel van dit studie studiejaar weer met goede resultaten afgesloten.

201801 foto 2

Ob en Jump op stage van 18-05-17 tot 18-07-17

Werken onder Thaise gastarbeiders in Zuid-Korea – Een impressie van onze twee maanden stage in Korea.

In 2015 waren wij al eens op een korte oriëntatietrip in Korea. We hadden toen echter niet genoeg tijd om nader kennis te maken met de arbeid van Thaise predikanten onder onze landgenoten, die naar Korea gekomen zijn om te werken. Na deze oriëntatiereis bleef Ob regelmatig bidden voor deze Thaise gastarbeiders in Korea. Deze zomer bood zich de mogelijkheid om nader te bezien of deze arbeid wellicht Gods plan voor onze toekomst zou kunnen betekenen.

Een indruk van onze bezigheden in deze 8 weken:

Maandag t/m zaterdag om 04:00 uur gebedsbijeenkomst in de plaatselijke Koreaanse Yaesu Hyang Nam kerk. Elke dinsdag en donderdag om 10:00 uur samenkomst met het gezin van de plaatselijke predikant. Elke woensdag om 10:00 uur Bijbelstudie in Koreaans in de Yaesu Hyang Nam kerk. Dinsdag t/m zaterdag van 19:30 uur tot 22:30 uur bezoekdienst in de fabriek(en) waar de Thaise kerkbezoekers werken. Omdat veel van deze arbeiders geen geldige (of afgelopen) werkvergunning hebben, vinden deze bezoeken veelal s’ avonds plaats.

Naast de dagelijkse routine opgaven in huis ook elke dag de moestuin onderhouden. Deze moestuin maakt deel uit van de church-outreach, want deze groente en fruit mogen de mensen, die de Thaise kerkdiensten bezoeken gratis mee naar huis nemen.

Deze Thaise kerkgemeente, Namphon (Water des Zegens) in de plaats Susong, doet veel voor deze, veelal illegale, arbeiders. Omdat de mannen geen Koreaans en ook geen Engels spreken, kunnen ze maar moeilijk met hun werkgevers communiceren. Dit werkt slechte arbeidsvoorwaarden en woonomstandigheden in de hand, zoals b.v. geen sociale verzekeringen en leven in een oude container op het fabrieksterrein. Nachtdiensten van 12 uur zijn ook geen uitzondering. Door deze omstandigheden is de Thaise predikant genoodzaakt om elke zondag een haal- en brengdienst te verzorgen.

Wat we geleerd hebben in deze tijd?

  • Het belangrijkste dat wij in deze tijd geleerd hebben, is dat GEBED het allerbelangrijkste is. Dat wisten we wel, maar we vergeten het zo snel.
  • Nog iets anders is dat zoiets kleins en onaanzienlijks als een moestuin een goede manier kan zijn om het Evangelie met de mensen om je heen te delen.
  • Niets kan in de weg staan omdat God wil dat iedereen Hem leert kennen.

Verdere informatie:

Sinds 1 augustus 2016 ondersteunt stichting Aroon  een studentenechtpaar, Ob en Jump. Zij studeren aan de Theologische Faculteit Mc. Gilvary in Chiangmai, Noord-Thailand. Deze faculteit maakt deel uit van de christelijke Payap universiteit.

Zij hebben beide een “Bachelor of Arts” van de faculty of Humanities and Social science. Jump met ‘Korea’ als Major  en Ob met ‘Tourism Industry’.

Na hun afsluiting werkten ze bij Youth for Christ in Chiangmai. Tijdens die periode hadden ze een grote wens om nog verder zich te bekwamen in een studie “Theologie”. Youth for Christ was bereid 50% van deze studie voor beide te financieren en Stichting Aroon zegde de andere 50% toe.

Op 5 juli 2016 vond er in “de Ontmoetingskerk” in Rhenen een High Tea voor 40 senioren plaats. De opbrengst was de opstap voor de theologiestudie van Ob en Jump. We kregen echter ook een led-theelichtje als teken van verbondenheid voor hen mee. Dit gebaar werd door hen heel erg gewaardeerd.

In de First Church of Chiangmai brengen ze hun talenten in bij het muziekteam, ze leiden een zondagsschool en doen Bijbelstudie met een groep jong volwassenen.

We zijn intussen een jaar verder. Ob en Jump hebben het eerste studiejaar met goed gevolg afgesloten. Van 17 mei t/m 20 juli 2017 lopen ze stage in Su-Won, een industriestad in Zuid-Korea. Twee uitgezonden predikanten van de Church of Christ in Thailand evangeliseren in deze stad onder Thaise mensen, die in Korea werken.

Op 18 juli 2017 wordt er weer een “High Tea”  voor senioren m.m.v. Stichting Aroon in de Onmoetingskerk in Rhenen gehouden. Heel bijzonder om zo als gemeente weer te kunnen bijdragen in de studie van dit jonge enthousiaste stel.

Over Chiang Mai

Chiang Mai of Chiengmai is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Chiang Mai. De plaats ligt ca. 700 km ten noorden van Bangkok tussen de hoogste bergen van het land. De rivier de Ping stroomt door de stad.

De laatste jaren is de stad in hoog tempo gemoderniseerd. Het is na Bangkok de tweede stad van Thailand. Duizenden toeristen bezoeken jaarlijks de stad, omdat het een belangrijk centrum is voor handwerken, zoals paraplu fabricage, zilver smederijen, houtsnijwerk en de zijde industrie.

Bevolking stad Chiang Mai in 2014: 200.000

Jij gebak, zij een vak

Vanuit Stichting Aroon worden taarten gebakken ten gunste van de verschillende projecten die wij ondersteunen. Lees meer...

Rekeningnummer

NL59 INGB 0005 0557 62

t.n.v. Stichting Aroon

meer over doneren

Steunen als…