Stichting

Stichting Aroon is op 2 september 2009 opgericht met als doel om jongeren in Zuidoost-Azië een hoopvolle toekomst te geven.

Het bestuur van stichting Aroon bestaat uit drie personen, te weten:

Judith van Staveren
voorzitter

Gert van Reenen
secretaris / penningmeester

Elly van Donselaar-Bakker
algemeen bestuurslid

Stichting Aroon werkt vanuit een christelijke visie. Dit betekent dat de bestuursleden christen zijn en vanuit hun levensvisie handelen. Het bestuur heeft persoonlijk contact met de verantwoordelijke leiding van de diverse projecten en uw financiële steun komt de projecten geheel ten goede. Stichting Aroon heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werk. Het bestuur laat zich bijstaan door actieve vrijwilligers en bij het werk van de stichting betrokken personen met adviesrecht.

Nieuwsbrieven

Bij gelegenheid geven we per e-mail een nieuwsbrief uit; op deze pagina kunt u de oude nieuwsbrieven bekijken. U kunt zich op die pagina – OF –  hieronder aanmelden voor de nieuwsbrieven.

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

Jij gebak, zij een vak

Vanuit Stichting Aroon worden taarten gebakken ten gunste van de verschillende projecten die wij ondersteunen. Lees meer...

Rekeningnummer

NL59 INGB 0005 0557 62

t.n.v. Stichting Aroon

meer over doneren

Steunen als…