Nieuwsbrief

stichting-aroon-nieuwsbrieven

Elk jaar publiceert Stichting Aroon een nieuwsbrief. Hierin staan de laatste updates over onze projecten en leest u alles over de acties die dat jaar zijn gehouden in Nederland. Deze nieuwsbrief wordt zowel digitaal als gedrukt verspreid.

Jij gebak, zij een vak

Vanuit Stichting Aroon worden taarten gebakken ten gunste van de verschillende projecten die wij ondersteunen. Lees meer...

Rekeningnummer

NL59 INGB 0005 0557 62

t.n.v. Stichting Aroon

meer over doneren

Steunen als…